Ikon_invest_ny.jpg

Kapitalbase og en investeringshorisont tilpasset hver enkelt investering

Ikon_Nettverk_ny.jpg

21 eiere med unik kompetanse og nettverk

Ikon_Roller_ny.jpg

Aktiv eierrolle

 

 

NOVELA

Novela er et Ålesund-basert investeringsselskap som er eiet av regionale ressurspersoner med bred kompetanse, unik erfaringsbase og et stort nettverk. Selskapet har sitt fokus på Nordvestlandet og er en aktiv eier som jobber tett med det enkelte selskap for å skape vekst og synliggjøre verdier.

Novela investerer i utvalgte etablerte selskaper med betydelig potensial og har en fleksibel tilnærming til transaksjonsstruktur.

Grundige analyser og klare utviklingsplaner danner grunnlag for vellykkede investeringer. Gjennom et profesjonelt styre og tett samarbeid med ledelsen, kombineres en rekke strategiske, operasjonelle og finansielle virkemidler for å skape merverdier.

Novela er ikke et tradisjonelt oppkjøpsfond, men etablerer en kapitalbase og en investeringshorisont tilpasset hver enkelt investering. 

Novela Management, eiet av Converto er initiativtaker til etableringen (etabl. 2015) og er ansvarlig for drift og forvaltning av Novela.

 

 

INVESTERINGER

 

NOVELA AS

Keiser Wilhelmsgate 24/26
6003 Ålesund

+47 40 48 03 67
mail@novela.no