Novela - skaper varige verdier

Novela er en aktiv eier som jobber tett med det enkelte selskap for å skape vekst og synliggjøre verdier.

Bakgrunn

Novela er et aktivt investeringsmiljø som skaper verdier ved å forene kunnskap, erfaring og kapital.

Novelas eiere er regionale ressurs-personer med bred kompetanse, unik erfaringsbase og et stort nettverk.

 

Strategi

Novela investerer i utvalgte selskaper med betydelig potensiale for vekst og verdiutvikling.

Grundige analyser og klare utviklingsplaner danner grunnlag for vellykkede investeringer.

Gjennom et profesjonelt styre og tett samarbeid med ledelsen kombineres en rekke strategiske, operasjonelle og finansielle virkemidler for å skape merverdier.

Investeringer

Novela er ikke et tradisjonelt oppkjøpsfond, men etablerer en kapitalbase for hver enkelt investering.

I tillegg til Novelas egen deltakelse vil man hente kapital fra et bredt investornettverk.

Dette er en fleksibel og kostnadseffektiv struktur der investor selv velger hvilke selskap man eksponeres mot.

Typiske investeringer vil være:

  • Selskapsverdi i intervallet MNOK 30-200.
  • Bedrifter med tilknytning til Nordvestlandet.
  • Etablerte selskaper som er i vekstfase eller trenger ny vekst.
  • Bedrifter i ”krise” kan unntaksvis være aktuelle.
  • Krav til en kontrollerende posisjon - alene eller i partnerskap.
  • Investeringer skal normalt realiseres innen 3-5 år.
Novela AS, Keiser Wilhelms gate 24/26 , 6003 Ålesund. post@novela.no
Siden levert av I&M Kommunikasjon og Portalia