Investerer i selskaper med vekstpotensiale på Nordvestlandet

Novela for bedriftseiere

Tilgang til en profesjonell eier med kapital, kompetanse, erfaring og nettverk. Partnerskap med bedriftens ledelse og eiere vil skape vekst og verdier.

Ta kontakt for mer informasjon

Novela investeringer

Kvikkas AS - pressemelding                                                                      Kvenna EMT ASpressemelding                                                               Norpost Dist. ASpressemelding                                                             GRS Riflestocks AS, pressemelding

Ta kontakt for mer informasjon